Vandmåleren

Opgaver- at opgaverne blev løst kompetent og til tiden og til kontorets fulde tilfredshed.

- Viborg Amt

Jeg løser opgaver med registrering og indsamling af feltdata i forbindelse med miljø- og forsyningsopgaver, dvs.:

  • GPS-Indmåling af boringer (færdiglokalisering med indberetning til GEUS)
  • Pejling af vandstand i boringer og brønde (kotebestemmelse vha. GPS)
  • Opsætning og tapning af dataloggere
  • Udtagning af vandprøver fra boringer/brønde (både grundvand og drikkevand)
  • Gennemførelse af pejlerunder i forbindelse med undersøgelser og kortlægning
  • Andet feltarbejde i forbindelse med grundvandsbeskyttelse og kortlægning

Tilsynsopgaver på private og almene vandforsyningsanlæg

Beskrivelse af vandforsyningsanlæg og deres beliggenhed i forhold til forureningskilder

GPS-Indmåling og registrering af forsyningsledninger (gas, vand, spildevand, varme, el, osv.)

Afsætning af allerede eksisterende ledningerVandMåleren v/Keld Lauge Jensen - Vesterskovvej 5 - 8830 Tjele - Tlf: 3095 1084 - Mail: keld@vandmaaleren.dk
Design og programmering af SimpelService.dk